Preview

सन्मित्र मंडळ

सन्मित्र मंडळ पनवेल, पनवेल विभागातील सर्वात जुने तसेच मानाचे पहिले मंडळ. स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रांतीयता, भाषा , जातीयता अशा विकृत कल्पनांमुळे विखुरलेल्या समाजाला एकत्र आणून परस्पर स्नेहभाव वृद्धिंगत होण्या हेतूने तसेच समाजाला एकजिनसी बनवावे ह्या प्रधान हेतूने पनवेलमधील उत्साही तरुणांच्या व सुज्ञ नागरिकांच्या प्रयत्नाने 1 जून 1964 रोजी शुभमुहूर्तावर सन्मित्र मंडळ, पनवेल ची स्थापना करण्यात आली.

Visit Project

Want to work with us?

The breadth & depth of website design, development, hosting and marketing that we've seen & solved is unparalleled.Get the benefit of our experience, ask for a quote now.

Get A Quote